В избранном
товаров: 0

Який ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 
(Витяг з    З А К О Н У  У К Р А Ї Н И 
           Про застосування реєстраторів розрахункових 
        операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 
                            та послуг 
Вводиться в дію Постановою ВР 
   N 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28


...                    Розділ II 
                  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

     Стаття    3.    Суб’єкти   господарювання,   які   здійснюють 
розрахункові  операції  в  готівковій та/або в безготівковій формі 
(із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) 
при   продажу   товарів   (наданні   послуг)   у  сфері  торгівлі, 
громадського  харчування  та  послуг, а також операції з приймання 
готівки  для  подальшого  її  переказу зобов’язані: { Абзац перший 
статті 3 в редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 } 

     1) проводити  розрахункові  операції  на  повну  суму покупки 
(надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому 
порядку  та  переведені  у  фіскальний  режим  роботи  реєстратори 
розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних  розрахункових 
документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або 
у   випадках,   передбачених   цим   Законом,   із   застосуванням 
зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок; 

     2)  видавати  особі,  яка отримує або повертає товар, отримує 
послугу  або  відмовляється  від неї, включаючи ті, замовлення або 
оплата  яких  здійснюється  з  використанням  мережі Інтернет, при 
отриманні  товарів  (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий 
документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;
{  Пункт  2  статті  3  в  редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від 
28.12.2014 } 

     3) застосовувати   реєстратори   розрахункових  операцій,  що 
включені  до   Державного   реєстру   реєстраторів   розрахункових 
операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування; 

     4) забезпечувати  цілісність  пломб реєстратора розрахункових 
операцій  та   незмінність   його   конструкції   та   програмного 
забезпечення; 

     5) у  разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій 
у  випадках,  визначених  цим  Законом,  проводити  розрахунки   з 
використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової 
книжки  з  додержанням  встановленого  порядку  їх  ведення,  крім 
випадків,  коли  ведеться облік через електронні системи прийняття 
ставок,  що  контролюються  у  режимі  реального  часу центральним 
органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів;
{  Пункт  5  статті  3  із  змінами,  внесеними згідно із Законами 
N  2746-III  ( 2746-14 ) від 04.10.2001, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 
16.10.2012 } 

     6) забезпечувати   зберігання   використаних   книг   обліку 
розрахункових  операцій  та  розрахункових  книжок протягом трьох 
років після їх закінчення; 

     7)  подавати до органів доходів і зборів звітність, пов'язану 
із    застосуванням    реєстратора   розрахункових   операцій   та 
розрахункових  книжок,  не  пізніше 15 числа наступного за звітним 
місяця  у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації 
по дротових або бездротових каналах зв'язку. 

     Суб'єкти   господарювання,   які  використовують  реєстратори 
розрахункових  операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з 
продажу  товарів  (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, 
що   застосовуються   для   обліку   та   реєстрації   операцій  з 
купівлі-продажу  іноземної  валюти)  повинні  подавати  до органів 
доходів  і  зборів  по  дротових  або  бездротових каналах зв’язку 
електронні  копії  розрахункових  документів  і фіскальних звітних 
чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів 
розрахункових   операцій   або  в  пам'яті  модемів,  які  до  них 
приєднані.  {  Абзац  другий  пункту  7 статті 3 в редакції Закону 
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 } 

     Суб'єкти  господарювання, які використовують такі реєстратори 
розрахункових  операцій,  як  електронні  таксометри,  автомати  з 
продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що 
застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу 
іноземної  валюти, повинні подавати до органів доходів і зборів по 
дротових  або  бездротових  каналах  зв’язку  інформацію про обсяг 
розрахункових   операцій,   виконаних   у   готівковій   та/або  в 
безготівковій  формі,  або  про  обсяг  операцій з купівлі-продажу 
іноземної  валюти,  яка  міститься в фіскальній пам'яті зазначених 
реєстраторів  розрахункових  операцій.  {  Абзац  третій  пункту 7 
статті 3 в редакції Закону N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 } 

     Порядок  передачі  інформації  до органів доходів і зборів по 
дротових   або   бездротових   каналах   зв'язку   (   z1744-12  ) 
встановлюється  органами  доходів  і  зборів  на  базі технології, 
розробленої  Національним банком України та погодженої центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику; 
{  Абзац четвертий пункту 7 статті 3 в редакції Закону N 5463-VI 
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
{  Пункт  7  статті  3 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 
02.12.2010,   зміненого   Законом   N  3609-VI  (  3609-17  )  від 
07.07.2011 } 

     8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності 
цінника на  товар  (меню,  прейскуранта,  тарифу  на  послугу,  що 
надається) у грошовій одиниці України; 

     9)  щоденно  друкувати на реєстраторах розрахункових операцій 
(за  виключенням  автоматів  з  продажу товарів (послуг) фіскальні 
звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;
{  Пункт  9  статті  3  в  редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від 
28.12.2014;  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 569-VIII 
( 569-19 ) від 01.07.2015 } 

     10)   друкувати   або   створювати  в  електронній  формі  на 
реєстраторах  розрахункових  операцій  (за виключенням автоматів з 
продажу  товарів  (послуг)  контрольні  стрічки і забезпечувати їх 
зберігання  протягом  трьох років; { Пункт 10 статті 3 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 

     11) проводити   розрахункові   операції   через   реєстратори 
розрахункових   операцій   з   використанням  режиму  попереднього 
програмування  найменування  (для  пального  із  зазначенням  коду 
товарної  підкатегорії  згідно  з УКТ ЗЕД ( 584-18 )), цін товарів 
(послуг) та обліку їх кількості;
{  Пункт  11  статті  3  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 } 

     12)  вести  в  порядку,  встановленому  законодавством, облік 
товарних  запасів  на  складах  та/або  за  місцем  їх реалізації, 
здійснювати  продаж  лише  тих  товарів (послуг), що відображені в 
такому обліку. 

     Такі  вимоги  не  поширюються на фізичних осіб - підприємців, 
які  є  платниками  єдиного податку та не зареєстровані платниками 
податку на додану вартість;
{  Пункт 12 статті 3 в редакції Законів N 2156-III ( 2156-14 ) від 
21.12.2000, N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 } 

     13) забезпечувати  відповідність  сум  готівкових  коштів  на 
місці проведення розрахунків сумі коштів,  яка зазначена в денному 
звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання 
розрахункової  книжки  -  загальній сумі продажу за розрахунковими 
квитанціями,  виданими  з  початку  робочого  дня.  Такі вимоги не 
поширюються  на  фізичних  осіб  -  підприємців,  які є платниками 
єдиного  податку  та не зареєстровані платниками податку на додану 
вартість;
{  Пункт  13  статті  3  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 } 

     14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування 
без  порушення  раніше  здійсненого  належним  чином  опломбування 
реєстратора   розрахункових   операцій,   ремонтувати  реєстратори 
розрахункових  операцій  через  центри сервісного обслуговування в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
{  Пункт  14  статті 3 в редакції Закону N 569-VIII ( 569-19 ) від 
01.07.2015 } 

     15)  надавати  покупцю  товарів (послуг) за його вимогою чек, 
накладну  або  інший  письмовий  документ,  що засвідчує передання 
права  власності  на них від продавця до покупця з метою виконання 
вимог  Закону  України  "Про  захист прав споживачів" ( 1023-12 ). 
Порушення   цього   правила   тягне   за  собою  відповідальність, 
передбачену  зазначеним  законом,  але  не може бути підставою для 
застосування  до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, 
передбачених законодавством з питань оподаткування;
{  Статтю  3  доповнено  пунктом  15  згідно із Законом N 2156-III 
( 2156-14 ) від 21.12.2000 } 

     16)  у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових 
операцій,  а  також пошкодження засобів контролю протягом робочого 
дня,  в  якому  виявлено несправності чи пошкодження, письмово або 
засобами  електронного  зв’язку в довільній формі повідомити центр 
сервісного  обслуговування,  а  також  протягом  двох робочих днів 
після  дня  виявлення  несправностей  чи  пошкодження письмово або 
засобами  електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це 
контролюючий  орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований 
платником податків.
{  Статтю  3  доповнено  пунктом  16  згідно із Законом N 569-VIII 
( 569-19 ) від 01.07.2015 }