В избранном
товаров: 0

Яка ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

...                     Розділ V 
               ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ 
                           ЦЬОГО ЗАКОНУ 

     Стаття 17.  За порушення  вимог  цього  Закону  до  суб'єктів 
господарювання,  які  здійснюють  розрахункові  операції за товари 
(послуги),  за  рішенням  відповідних  органів  доходів  і  зборів 
застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: 

     1)  у  разі  встановлення  протягом  календарного року в ході 
перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням 
реєстраторів розрахункових операцій або  розрахункових  книжок  на 
неповну   суму   вартості   проданих   товарів  (наданих  послуг); 
непроведення    розрахункових    операцій    через     реєстратори 
розрахункових    операцій    з    фіскальним    режимом    роботи; 
невідповідності  у  юридичних осіб на місці проведення розрахунків 
суми  готівкових  коштів  сумі коштів, зазначеній у денному звіті, 
більше  ніж  на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої  законом  на 1 січня податкового (звітного) року, а в 
разі   використання   юридичною   особою  розрахункової  книжки  - 
загальній  сумі  продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з 
початку  робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового 
документа,  що  підтверджує  виконання розрахункової операції, або 
проведення  її  без  використання розрахункової книжки на окремому 
господарському  об'єкті  такого  суб'єкта  господарювання: { Абзац 
перший  пункту 1 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 } 

     вчинене вперше - 1 гривня; 

     за  кожне наступне вчинене порушення - 100 відсотків вартості 
проданих  з  порушеннями,  встановленими  цим  підпунктом, товарів 
(послуг);  { Абзац третій пункту 1 статті 17 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 } 
 

     {  Абзац  четвертий  пункту 1 статті 17 виключено на підставі 
Закону N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 } 

{  Пункт  1  статті  17  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону N 2756-VI 
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 
 

     {  Пункт  2  статті 17 виключено на підставі Закону N 2756-VI 
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 
 

     3)  двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у 
разі   невикористання  при  здійсненні  розрахункових  операцій  у 
випадках,  визначених  цим  Законом,  розрахункової   книжки   або 
використання  незареєстрованої належним чином розрахункової книжки 
чи  порушення   встановленого   порядку   її   використання,   або 
незберігання  розрахункових книжок протягом встановленого терміну; 
{  Пункт  3  статті  17  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону N 2756-VI 
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 
 

     {  Пункт  4 статті 17 виключено на підставі Закону N 569-VIII 
( 569-19 ) від 01.07.2015 } 
 

     5)  десяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян - у 
разі  якщо  контрольну  стрічку  не  надруковано або не створено в 
електронній  формі  на  реєстраторах  розрахункових  операцій  або 
виявлено  спотворення  даних  про проведені розрахункові операції, 
інформація  про  які міститься на контрольній стрічці, створеній в 
електронній формі;
{  Пункт  5  статті  17  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону N 2756-VI 
(  2756-17  )  від  02.12.2010;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 } 

     6)  п'яти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян - у 
разі   проведення   розрахункових   операцій   через   реєстратори 
розрахункових   операцій   без  використання  режиму  попереднього 
програмування  найменування  (для  пального  із  зазначенням  коду 
товарної  підкатегорії  згідно  з УКТ ЗЕД ( 584-18 )), цін товарів 
(послуг)  та  обліку їх кількості; { Пункт 6 статті 17 із змінами, 
внесеними   згідно   із  Законами  N  2156-III  (  2156-14  )  від 
21.12.2000, N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 } 

     7)  десяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян - у 
разі   порушення   встановленого  у  пункті  1  статті  9  порядку 
проведення   розрахунків   через   каси   підприємств,  установ  і 
організацій,  в яких ці операції повинні проводитися з оформленням 
прибуткових  і  видаткових  касових ордерів та видачею відповідних 
квитанцій  у  встановленому  порядку, або у разі порушення порядку 
оформлення  розрахункових  і  звітних  документів  при  здійсненні 
продажу  проїзних  і  перевізних  документів на залізничному (крім 
приміського)  та  авіаційному  транспорті;  { Пункт 7 статті 17 із 
змінами,  внесеними  згідно із Законами N 2156-III ( 2156-14 ) від 
21.12.2000,  N  1206-VII  (  1206-18 ) від 15.04.2014, N 1982-VIII 
( 1982-19 ) від 23.03.2017 } 

     8)  ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі 
застосування при  здійсненні  розрахункових  операцій  реєстратора 
розрахункових  операцій,  в  конструкцію чи програмне забезпечення 
якого внесені зміни,  не передбачені конструкторсько-технологічною 
та  програмною  документацією  виробника  за  умови відсутності чи 
пошкодження  пломби  центру  сервісного  обслуговування; { Пункт 8 
статті  17  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2156-III 
(   2156-14   )  від  21.12.2000;  в  редакції  Закону  N  2756-VI 
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 

     9)  десяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян - в 
разі  неподання  до органів доходів і зборів звітності, пов'язаної 
із     застосуванням    реєстраторів    розрахункових    операцій, 
розрахункових   книжок   та   копій   розрахункових  документів  і 
фіскальних  звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по 
дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її 
подання. 

    


     Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку 
виконання   операцій   з   купівлі-продажу  іноземної  валюти,  до 
уповноважених  банків  та  суб'єктів господарювання, що здійснюють 
свою  діяльність  на  підставі  агентських  угод  з уповноваженими 
банками,   за   рішенням  відповідних  органів  доходів  і  зборів 
застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: 

     1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у  разі 
непроведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових 
операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує 
виконання   операції   з  купівлі-продажу  іноземної  валюти,  або 
проведення операції на неповну суму коштів; 

     2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у  разі 
застосування     при     здійсненні     розрахункових     операцій 
незареєстрованого,  неопломбованого або опломбованого з порушенням 
встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій; 

     3) ста  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі 
невідповідності даних розрахункових документів,  що  підтверджують 
здійснення  операцій з купівлі-продажу іноземної валюти,  даним їх 
других примірників та/або даним фіскального звіту; 

     4) п'ятикратного розміру суми,  на яку виявлено незбіг,  -  у 
разі  перевищення  суми  готівкових коштів або іноземної валюти на 
місці проведення  операцій  над  сумою  коштів,  яка  зазначена  у 
фіскальному звіті; 

     5) п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у 
разі  застосування  при  здійсненні  операцій  з   купівлі-продажу 
іноземної   валюти  реєстратора  розрахункових  операцій,  в  який 
внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні 
функції. 

     Стаття  19.  До  суб'єктів  господарювання, що реалізують для 
застосування   у   сферах,  визначених  цим  Законом,  реєстратори 
розрахункових  операцій  з  числа  включених до Державного реєстру 
реєстраторів  розрахункових  операцій,  в конструкцію чи програмне 
забезпечення     яких     внесені     зміни,     не    передбачені 
конструкторсько-технологічною    та    програмною    документацією 
виробника,  за  рішенням  відповідних  органів  доходів  і  зборів 
застосовується    фінансова    санкція    у    розмірі    п'ятисот 
неоподатковуваних    мінімумів    доходів   громадян   за   кожний 
реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість 
реалізованої   продукції   повертається   покупцю,  а  реалізована 
продукція підлягає конфіскації. 

     Стаття   20.   До  суб'єктів  господарювання,  що  здійснюють 
реалізацію  товарів  які  не  обліковані  у встановленому порядку, 
застосовується  фінансова  санкція  у  розмірі  подвійної вартості 
необлікованих  товарів,  які не обліковані за місцем реалізації та 
зберігання,   за   цінами   реалізації,   але   не   менше  десяти 
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян.  Такі  вимоги  не 
поширюються  на  фізичних  осіб  -  підприємців,  які є платниками 
єдиного  податку  та не зареєстровані платниками податку на додану 
вартість.
{  Стаття  20  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III 
(   2156-14  )  від  21.12.2000;  в  редакції  Закону  N  2746-III 
(  2746-14  )  від  04.10.2001;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законами  N  2756-VI  (  2756-17  )  від  02.12.2010,  N  569-VIII 
( 569-19 ) від 01.07.2015 }

...Стаття  25.  Суми  фінансових санкцій, які визначені статтями 
17-24    цього   Закону,   підлягають   перерахуванню   суб'єктами 
господарювання до Державного бюджету України в десятиденний термін 
з дня прийняття органами доходів і зборів рішення про застосування 
таких фінансових санкцій.
(  Дію  статті  25 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV 
(  380-15  )  від  26.12.2002;  дію статті 25 зупинено на 2004 рік 
згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003; дію статті 
25  зупинено  на  2005 рік згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) 
від  23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV 
( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 
 

Повний текст закону дивитись тут :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
 
З А К О Н  У К Р А Ї Н И   
           Про застосування реєстраторів розрахункових 
        операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 
                            та послуг 
Вводиться в дію Постановою ВР 
   N 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28